Vedlikehold og service

I tilknytning til hotellet har vi en ny service- og vaskehall der vi tilbyr en rekke andre tjenester som er naturlige for våre kunder.

  • Vaskehall med varmt og kaldt vann (høytrykk og lavtrykk), underspyler med regulerbart trykk, repotrapp for takvask og trykkluft for dekk
  • Servicehall for verkstedtjenester, service og vedlikehold
  • Tømmestasjon for toalett og spillvann
  • Påfylling av drikkevann
  • Avfallscontainere
  • Kundetoalett
  • Lagringsboder VIP
  • Oppbevaringsskap for gass