Vedlikehold og service

I tilknytning til hotellet bygger vi en ny service- og vaskehall. Vi tilbyr også en rekke andre tjenester som er naturlige for våre kunder.

  • Vaskehall, varmt og kaldt vann med underspyler
  • Servicehall for verkstedtjenester, service og vedlikehold
  • Tømmestasjon for toalett og spillvann
  • Påfylling av drikkevann
  • Avfallscontainere
  • Kundetoalett
  • Lagringsboder VIP
  • Oppbevaringsskap for gass
  • Vaskemaskin for tekstiler